Logo
67-300 Szprotawa, ul. Kościuszki 51/1
tel.: 693 526 165
 

Zakres usług


Kancelaria oferuje usługi w zakresie m.in.:

  • zastępstwa procesowego w sporach sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
  • udzielania porad prawnych
  • sporządzania opinii prawnych
  • przygotowywania pism procesowych
  • reprezentowania klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej
  • reprezentowania klientów w postępowaniach egzekucyjnych
  • przygotowywanie lub opiniowanie projektów umów, projektów uchwał organów obsługiwanych podmiotów oraz wewnętrznych aktów normatywnych (m.in. statutów, regulaminów)